The HLA class III subregion is responsible for an increased breast cancer risk (vol 12, pg 2311, 2003)

MM de Jong, IM Nolte, EGE de Vries, M Schaapveld, JH Kleibeuker, E Oosterom, JC Oosterwijk, AH van der Hout, G van der Steege, M Bruinenberg, HM Boezen, GJ te Meerman, WTA van der Graaf

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3041-3041
Aantal pagina's1
TijdschriftHuman Molecular Genetics
Volume12
Nummer van het tijdschrift22
DOI's
StatusPublished - 15-nov-2003

Citeer dit