The horizontal effect of international human rights law: Towards a multi-level governance approach

Onderzoeksoutput

552 Downloads (Pure)

Samenvatting

Veel niet-statelijke actoren kunnen het genot van mensenrechten enorm beïnvloeden. Desondanks hebben niet-statelijke actoren geen directe verplichtingen onder internationale mensenrechtenwetgeving; het internationale juridische kader voor mensenrechten blijft gericht op de staat, met de positieve verplichting om de mensenrechten van individuen te beschermen tegen inmenging van niet-statelijke actoren.

Dit boek onderzoekt: ‘Hoe worden schendingen van mensenrechten (mede veroorzaakt) door niet-statelijke actoren behandeld in internationale mensenrechtenwetgeving en -praktijk, en hoe zou een multi-level governance-benadering toegepast kunnen worden om de mensenrechten van individuen beter te beschermen tegen het schadelijk gedrag van niet-statelijke actoren?’ Om dit te bereiken, is in de studie gekozen voor een ‘law and governance-benadering’, die verder kijkt dan alleen juridische oplossingen voor het bewerkstelligen van betere mensenrechtenbescherming. De theoretische, vergelijkende en kritische analyses van verschillende mensenrechtenstelsels op internationaal, regionaal en nationaal niveau bieden een grondig inzicht in de positie van niet-statelijke actoren in internationale mensenrechtenkaders en de uitdagingen die de wettelijke kaders ondervinden bij het beschermen van personen tegen inmenging door niet-statelijke actoren.

Deze bevindingen worden gebruikt als basis om te suggereren dat er een multi-level governance-benadering van internationale mensenrechten moet worden gevolgd, waarin juridische en extra-juridische maatregelen worden genomen om niet-statelijke actoren aan te moedigen mensenrechtennormen te volgen. Twee case-studies van de Wereldbank en niet-statelijke gewapende groeperingen worden onderzocht om de huidige tekortkomingen in van mensenrechten bescherming in het juridische kader en in de praktijk te belichten, om aan te geven hoe een multi-level governance-benadering kan worden overwogen en welke soorten acties kunnen worden ondernomen onder een dergelijke benadering.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Colombi Ciacchi, Aurelia, Supervisor
  • Brus, Marcel, Supervisor
Datum van toekenning24-mei-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0591-9
Elektronische ISBN's978-94-034-0591-2
StatusPublished - 2018

Citeer dit