The Huguenot Jean Rou (1638-1711): Scholar, educator, civil servant

Michael Green

  Onderzoeksoutput

  Samenvatting

  Analyse van ideeën en positie Hugenoot Jean Rou Michaël Green vergelijkt in zijn proefschrift de opvoedkundige ideeën en gebruiken van Hugenoot Jean Rou met zijn plaats als intellectueel. Daarnaast analyseert Green de wijze waarop Rou zijn loopbaan in Frankrijk en later in het buitenland gestalte wist te geven door te netwerken en door intellectuele activiteiten. Door inzichtelijk te maken hoe Rou als hugenoot in Frankrijk en als immigrant in de Republiek een bestaan wist op te bouwen, vult de dissertatie van Green een lacune in de bestaande historiografie over hugenoten. Jean Rou (1638-1711) was een Hugenoot die faam verwierf als huisleraar, geleerde en ambtenaar. Ondanks een succesvolle baan als advocaat bij het Parlement van Parijs, legde hij zich steeds meer toe op intellectuele activiteiten en werd hij een actieve deelnemer van de Republiek der Letteren. Echter, Rou's publicaties veroorzaakten grote controversen; de Katholieke kerk beschuldigde hem van samenzwering en hij werd gevangengezet in de Bastille. Bij zijn vrijlating verliet Rou Frankrijk en reisde naar Engeland. Hier vond hij emplooi als privéleraar bij een adellijke familie. Na een korte terugkeer naar zijn vaderland, vestigde hij zich in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, in Den Haag. Daar had hij het geluk te worden gevraagd om de kinderen te onderwijzen van de toekomstige Gouverneur van Suriname Cornelis van Aerssen van Sommelsdijk. Ten slotte werd Jean Rou in 1689 benoemd als vertaler van de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden, een buitengewoon hoge positie voor een allochtone ambtenaar in de Nederlandse Republiek.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Baar, Maria, Supervisor
  Datum van toekenning13-jun.-2013
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  StatusPublished - 2013

  Citeer dit