The human factor in ecological-economic models

M.A Janssen, W. Jager

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)307 - 310
Aantal pagina's4
TijdschriftEcological Economics
Volume35
StatusPublished - 2000

Citeer dit