The ICQ Asthma Algorithm: Inhaled corticosteroid Containing resCUE (ICQ) treatment for present and future asthma management

Alberto Papi*, Milos Jesenak, Franco Alfano, Diego Peroni, Federico Baraldi, Zuzana Diamant

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  10 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Aantal pagina's3
  TijdschriftAllergy
  Volume77
  Nummer van het tijdschrift4
  Vroegere onlinedatum6-okt.-2021
  DOI's
  StatusPublished - apr.-2022

  Citeer dit