The ideology of unemployment

J Pen

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)3-17
  Aantal pagina's15
  TijdschriftDe Economist
  Volume124
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusPublished - 1976

  Citeer dit