The image of Georgian Bath 1700-2000: Towns, heritage and history

G Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)303-304
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Historical Geography
  Volume28
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - apr-2002

  Citeer dit