The impact of exercise on the variation of serum free light chains

Joannes F. M. Jacobs*, Thijs M. H. Eijsvogels, Kornelis S. M. van der Geest, Hans J. P. M. Koenen, Colin A. Hutchison, Annemieke M. H. Boots, Maria T. E. Hopman, Irma Joosten

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E239-E242
Aantal pagina's4
TijdschriftClinical chemistry and laboratory medicine
Volume52
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov-2014

Citeer dit