De Impact van Individuele Verschillen op Netwerk Relations

Manuel Muñoz Herrera

Onderzoeksoutput

1014 Downloads (Pure)

Samenvatting

Sociale netwerken spelen de rol van het bevorderen van die doelen, welke actoren nastreven. Het is aannemelijk dat individuele beslissingen over relaties en gedrag leiden tot selectieve keuzes met betrekking tot interactie-partners, gegeven wie zij zijn, resulterend in de inclusie van sommige actoren en de uitsluiting van anderen. Verder kan dit resulteren in diverse toegang tot voordelen en kansen, leidend tot ongelijkheid in de baten die geïncludeerde actoren hebben, vergeleken met de baten verzameld door uitgesloten actoren. Overeenkomstig heeft dit proefschrift de totstandkoming van patronen van relaties, uitsluiting, en ongelijke mogelijkheden van toegang tot baten bestudeerd, als gevolg van de micro-processen tussen heterogene actoren, door zich te richten op de condities waaronder verschillen in individuele kenmerken tussen mensen leiden tot sociale uitsluiting.

Wij hebben ons gericht op twee typen settings, waarin individuele verschillen een fundamentele rol spelen in het ontstaan van relationele en gedragsmatige patronen: productieve uitwisselingen (productive exchange) en coördinatie spellen (coordination games). Voor elke setting hebben we overwogen wat het essentiële individuele kenmerk is dat kan helpen om patronen van relaties te verklaren en keuzes voor inclusie/uitsluiting tussen actoren kan motiveren. In beide settings impliceren de keuzes van actoren de natuurlijke beperking dat bronnen en mogelijkheden schaars zijn. Het gevolg is dat sommige actoren uitgesloten zullen worden door anderen. Wij hebben specifiek deze keuzes in de twee bovengenoemde settings bestudeerd. In de volgende secties bespreken we de belangrijkste resultaten van onze twee studies.
Vertaalde titel van de bijdrageDe Impact van Individuele Verschillen op Netwerk Relations
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Wittek, Rafael, Supervisor
  • Flache, Andreas, Supervisor
  • Dijkstra, Jacob, Co-supervisor
Datum van toekenning5-feb-2015
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7476-5
Elektronische ISBN's978-90-367-7475-8
StatusPublished - 2015

Citeer dit