De invloed van migratie op armoede en de sociaaleconomische structuur van de Veenkoloniën

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

In de regio de Veenkoloniën komt relatief veel hardnekkige armoede voor. Huidig beleid om armoede te verminderen richt zich met name op de individuele en de gezinssituatie. In dit artikel zetten wij het perspectief van de regio centraal. Wij hebben onderzocht in hoeverre migratie de aanwezigheid van armoede en de sociaaleconomische structuur van de regio beïnvloedt. Een gunstig teken is dat migratie tussen 2012 en 2019 tot een (zeer) bescheiden afname in het aantal arme mensen heeft geleid. Dat slechts één op de vijf jongvolwassenen na hun studie terug verhuist is echter minder gunstig voor de regionale economische ontwikkeling.
Vertaalde titel van de bijdrageThe impact of migration on poverty and the socio-economic structure of the Veenkoloniën
Originele taal-2Dutch
TijdschriftSociaal Bestek
Volume2022
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2022

Citeer dit