The impact of parliamentary specialisation on cosponsorship

Tom Louwerse, Simon Otjes

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
60 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)476-494
Aantal pagina's18
TijdschriftJournal of Legislative Studies
Volume21
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit