The impact of the Covid-19 crisis on socioeconomic differences in physical activity behavior: Evidence from the Lifelines COVID-19 cohort study

Lifelines Corona Res Initiative, Willem I. J. de Boer*, Jochen O. Mierau, Jelle Schoemaker, Laura Viluma, Ruud H. Koning

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
60 Downloads (Pure)

Zoekresultaten