Имперфект в чакавских диалектах острова Паг

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Samenvatting

  The use and meaning of the imperfect tense in this dialect is analyzed.
  Vertaalde titel van de bijdrageThe imperfect tense in the Čakavian dialects of the island of Pag
  Originele taal-2Russian
  Pagina's (van-tot)77-82
  Aantal pagina's6
  TijdschriftСоветское славяноведение
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - 1991

  Citeer dit