The importance of adequate oxygenation during hypothermic machine perfusion

Isabel M A Brüggenwirth, Otto B van Leeuwen, Matteo Müller, Philipp Dutkowski, Diethard Monbaliu, Paulo N Martins, Robert J Porte, Vincent E de Meijer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
33 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer100194
Aantal pagina's2
TijdschriftJHEP reports : innovation in hepatology
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - feb.-2021

Citeer dit