The importance of an explicit, shared school vision for teacher commitment

Ester Moraal*, Cor Suhre, Klaas van Veen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

89 Downloads (Pure)

Samenvatting

This study investigated the relationship of different explicit school visions and the presence of a shared school vision among teachers with teachers’ personal commitment to their work. Multilevel analyses of four types of schools show that teachers in schools with an explicit school vision more strongly share the school vision and this shared vision is positively related to their affective and normative commitment. The practical implications of this are discussed.

Originele taal-2English
Artikelnummer104387
Aantal pagina's9
TijdschriftTeaching and Teacher Education
Volume137
Vroegere onlinedatum29-okt.-2023
DOI's
StatusPublished - jan.-2024

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The importance of an explicit, shared school vision for teacher commitment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit