The importance of an explicit, shared school vision for teacher commitment

Ester Moraal*, Cor Suhre, Klaas van Veen

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

101 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The importance of an explicit, shared school vision for teacher commitment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases