The in vitro spermatozoal penetration test in fertility investigations

Jan Kremer

  Onderzoeksoutput

  308 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Joosse, L.A., Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning15-mei-1968
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  StatusPublished - 1968

  Citeer dit