THE INDIVIDUAL WELFARE FUNCTION - A REJOINDER

A KAPTEYN*, T WANSBEEK

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)375-381
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Economic Psychology
Volume6
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec.-1985

Citeer dit