THE INDIVIDUAL WELFARE FUNCTION - A REVIEW

A KAPTEYN*, T WANSBEEK

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

48 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)333-363
Aantal pagina's31
TijdschriftJournal of Economic Psychology
Volume6
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec.-1985

Citeer dit