The Influence of Cell Shape Anisotropy on the Tensile Behavior of Open Cell Aluminum Foam

Emiel Amsterdam*, Hedde van Hoorn, Jeff Th. M. De Hosson, Patrick R. Onck

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)877-881
Aantal pagina's5
TijdschriftAdvanced Engineering Materials
Volume10
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep-2008
Evenement5th Biennial International Conference on Porous Metals and Metallic Foams - , Canada
Duur: 1-sep-2007 → …

Citeer dit