The influence of cerebral malformations on the quality of general movements in spina bifida aperta

DA Sival*, OF Brouwer, LC Meiners, PJJ Sauer, HFR Prechtl, AF Bos

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S29-S30
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Pediatric Surgery
Volume13
StatusPublished - dec-2003
Evenement4th Discussion Meeting on Animal Hydrocephalus -
Duur: 9-jul-2003 → …

Citeer dit