The influence of light and nitrate on the induction of nitrate reductase in dark grown seedlings of Raphanus sativus

I Stulen, T Koch-Bosma, A. Koster

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)581-588
  Aantal pagina's8
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - 1973

  Citeer dit