The influence of village attractiveness on flows of movers in a declining rural region

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
269 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)39-52
Aantal pagina's14
TijdschriftJournal of Rural Studies
Volume56
Vroegere onlinedatum18-sep-2017
DOI's
StatusPublished - nov-2017

Citeer dit