The information content of KOF indicators on Swiss current account data revisions

J.P.A.M. Jacobs, J.E. Sturm

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)163 - 183
TijdschriftJournal of Business Cycle Measurement & Analysis
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2008

Citeer dit