The informed user in design law: what should he compare and how should he make the comparison?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)181-185
Aantal pagina's5
TijdschriftEuropean Intellectual Property Review
Volume2014
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2014

Citeer dit