THE INITIATION OF GERMINAL CENTER REACTIVITY

FGM KROESE*, HG SEIJEN, P NIEUWENHUIS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)249-252
Aantal pagina's4
TijdschriftResearch in immunology
Volume142
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1991

Citeer dit