The institutional economics of foreign aid

R Lensink*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)413-417
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Development Economics
Volume72
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - okt-2003

Citeer dit