Het geïntegreerd informatie netwerk ouderenzorg als basis voor data-exploratie en complexe (beleidsgeoriënteerde) analyses over patiëntkenmerken en gebruik van zorg

Pieter Moorer, Edwin Wolffensperger, Wiebe Zijlstra

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  13 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het geïntegreerd informatie netwerk ouderenzorg (GINO) is een registratie systeem voor het vastleggen van clienten in de verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorg. Het GINO kent een groot aantal mogelijkheden om analyses uit te voeren. Omdat in GINO een grote verscheidenheid aan gegevens wordt vastgelegd, zijn er interessante mogelijkheden om data mining op deze gegevens toe te passen. De ontwikkelaars van het GINO zijn echter bang dat deze "verborgen rijkdom" nooit benut zal worden, omdat maar weinig mensen de mogelijkheden zien.
  Vertaalde titel van de bijdrageThe integrated information network for the elderly as basis for data exploration and complex policy analysis on use of care and patient charateristics
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)47-67
  TijdschriftKwantitatieve Methoden
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift66
  StatusPublished - 1999

  Citeer dit