The interconnectivity of planning and shop floor: Case description and relocation analysis

C. de Snoo, W.M.C. van Wezel

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TitelBehavioral operations in planning and scheduling
Redacteuren Fransoo, J.C., Wäfler, T., Wilson, J.
Plaats van productieBerlin Heidelberg
UitgeverijSpringer
Pagina's31-43 - 3
ISBN van geprinte versie978-3-642-13381-7
StatusPublished - 2011

Citeer dit