The intergenerational transmission of reproductive behavior: Comparative perspectives

Hilde Bras (Gastredacteur), Jan Van Bavel (Gastredacteur)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
TijdschriftThe History of the Family. An International Quarterly
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit