The international as an everyday practice

OnderzoeksoutputAcademic

49 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)446-462
Aantal pagina's17
TijdschriftInternational Political Sociology
Volume5
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit