The internationalization of big accounting firms and the implications on their practices and structures

Onderzoeksoutput

Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Aarhus University
Begeleider(s)/adviseur
  • Jeppesen, K.K., Supervisor, Externe Persoon
Plaats van publicatie[Aarhus]
Uitgever
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit