The intervention model for affective involvement and its effectiveness: Fostering affective involvement between persons who are congenitally deafblind and their communication partners

Vertaalde titel van de bijdrage: Het interventiemodel voor affectieve betrokkenheid en de doeltreffendheid ervan.: Het bevorderen van affectieve betrokkenheid tussen personen met aangeboren doofblindheid en hun communicatiepartners.

Marga Martens

Onderzoeksoutput

1655 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoe deel je emoties met iemand die niet goed kan horen en zien? In deze thesis worden de resultaten beschreven van een training voor professionals ter bevordering van affectieve betrokkenheid ofwel het delen van negatieve en positieve emoties met personen met aangeboren doofblindheid.
Personen met aangeboren doofblindheid hebben moeite met het begrijpen van en begrepen worden door andere mensen doordat ze vanaf het begin van hun leven niet of niet goed kunnen horen en zien. Het opbouwen van een prettig contact met anderen is lastig en de communicatie komt niet spontaan op gang. Personen met aangeboren doofblindheid doen daarom gemakkelijk negatieve ervaringen op, van waaruit negatieve emoties ontstaan.
De door de promovenda ontwikkelde training ‘affectieve betrokkenheid’ is in drie praktijkstudies uitgevoerd en geëvalueerd. Het lukte om de deelnemende professionals van verschillende organisaties te leren om in diverse situaties emoties te delen met de personen die doofblind zijn. Door samen met een coach te kijken naar filmpjes van contactmomenten en hierover te praten, leerden zij hoe via de tast emoties duidelijk konden worden bevestigd voor de persoon met doofblindheid. Opmerkelijk was dat alle personen met doofblindheid in de loop van de training minder negatieve emoties lieten zien en dat er tegelijkertijd meer positieve emoties ontstonden tijdens het contact. Dit gebeurde ook bij de personen met doofblindheid die een verstandelijke beperking hebben. Het onderzoek laat hiermee zien dat de training ‘affectieve betrokkenheid’ belangrijk is voor het welbevinden van de personen met doofblindheid en mogelijk preventief kan werken voor (ernstig) probleemgedrag.
Vertaalde titel van de bijdrageHet interventiemodel voor affectieve betrokkenheid en de doeltreffendheid ervan.: Het bevorderen van affectieve betrokkenheid tussen personen met aangeboren doofblindheid en hun communicatiepartners.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Janssen, Marleen, Supervisor
  • Riksen-Walraven, J. Marianne, Supervisor, Externe Persoon
  • Ruijssenaars, Aloysius, Supervisor
Datum van toekenning30-okt.-2014
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7228-0
Elektronische ISBN's978-90-367-7227-3
StatusPublished - 2014

Citeer dit