The Invisible Frame: An empirical philosophical study of the production of loneliness in "responsible capitalism"

Christoph Jedan*, Heidi Jansen, Hanneke Muthert

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
TitelLoneliness and the Crisis of Work
RedacteurenPritika Nehra
UitgeverijCambridge Scholars
Pagina's82-98
Aantal pagina's17
ISBN van geprinte versie978-1-5275-6912-6
StatusPublished - 27-mei-2021

Citeer dit