The Keynes versus Robertson controversy in monetary economics—with a post-scriptum on the Dutch monetary controversy in the nineteen fifties

A. Nentjes*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)551-569
  Aantal pagina's19
  TijdschriftDe Economist
  Volume127
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit