The legal an economic case for an auction reserve price in the EU emissions trading system

C. Fischer, L. Reins, D. Burtraw, D. Langlet, A. Löfgren, M. Mehling, Stefan Weishaar, L. Zetterberg, H. van Asselt, K. Kulovesi

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-35
TijdschriftColumbia Journal of European Law
Volume26
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2020

Citeer dit