The Liberal Sexual Subject: A Conversation with Damon R. Young

Nicholas Baer

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)100–105
Aantal pagina's6
TijdschriftFilm Quarterly
Volume72
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1-dec.-2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit