The LifeLines Cohort Study: Prevalence and treatment of cardiovascular disease and risk factors

M. Yldau van der Ende, Minke H. T. Hartman, Yanick Hagemeijer, Laura M. G. Meems, Hendrik Sierd de Vries, Ronald P. Stolk, Rudolf A. de Boer, Anna Sijtsma, Peter van der Meer, Michiel Rienstra, Pim van der Harst*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

44 Citaten (Scopus)
357 Downloads (Pure)

Zoekresultaten