The lingering impact of negative food experiences: which World War II veterans won't eat Chinese food?

Brian Wansink, Koert van Ittersum, Carolina Werle

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
TitelHandbook of behavior,food and nutrition
Plaats van productieNew York
UitgeverijSpringer
Pagina's1705-1714
Aantal pagina's10
ISBN van elektronische versie978-0-387-92271-3
ISBN van geprinte versie978-0-387-92270-6
DOI's
StatusPublished - 31-jan.-2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit