The long-term side effects of postoperative radiation therapy in pituitary adenoma patients

Grietje Annette Sattler

  Onderzoeksoutput

  1827 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Bestraling is veilig bij behandeling voor goedaardige hypofysetumor.

  Patiënten die met bestraling (radiotherapie) zijn behandeld voor een goedaardige tumor in de hypofyse vertoonden geen grote verschillen in late effecten ten opzichte van vergelijkbare patiënten die niet bestraald waren. Hiervoor onderzocht Margriet Sattler patiënten met een niet-functionerend hypofyse-adenoom, acromegalie of de ziekte van Cushing. Dat deze patiënten geen aantoonbare schade oplopen, pleit voor deze behandeling, aldus de promovenda. Zij onderzocht de incidentie van secundaire tumoren, mortaliteit, cerebrovasculaire ziekte en radiologische afwijkingen van de hersenen, en van cognitie en seksueel functioneren als aspect van kwaliteit van leven van patiënten die zijn behandeld voor hypofysetumoren.

  De behandeling voor een hypofysetumor bestaat meestal uit een operatie, eventueel gevolgd door radiotherapie en/of hormoononderdrukkende medicatie. Sattler bestudeerde de late effecten van radiotherapie in een grote groep patiënten met een hypofysetumor. Er waren nog weinig vergelijkende studies verricht betreffende de late effecten onder bestraalde en niet bestraalde hypofysepatiënten. Volgens de promovenda is het risico op late effecten van de radiotherapie klein met de radiotherapietechnieken die zijn toegepast in de laatste decennia en dit zal naar verwachting nog lager worden met de moderne en meer geavanceerde radiotherapietechnieken. Ze concludeert dat in de meeste patiënten met een hypofysetumor die nadat opereren niet meer mogelijk is nog steeds ziekteactiviteit hebben, de voordelen van radiotherapie opwegen tegen het kleine risico op ernstige late effecten.

  Margriet Sattler studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde haar opleiding tot radiotherapeut-oncoloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdelingen Radiotherapie en Endocrinologie van het UMCG.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Langendijk, Johannes Albertus, Supervisor
  • Wolffenbuttel, Bruce, Supervisor
  • van den Bergh, Fons, Co-supervisor
  • van Beek, Andre, Co-supervisor
  Datum van toekenning27-mei-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7697-4
  Elektronische ISBN's978-90-367-7696-7
  DOI's
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit