The macrophage-derived T-cell growth factor interleukin-15 is present in interleukin-2-independent rejection after clinical heart and liver transplantation

C C Baan, C J Knoop, C T Holweg, T van Gelder, H J Metselaar, H G Niesters, P E Zondervan, A H Balk, W Weimar

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2726-2728
Aantal pagina's3
TijdschriftTransplantation Proceedings
Volume31
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - nov.-1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit