The Making of the New Culture Movement : A Discursive History

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)52-71
  Aantal pagina's20
  TijdschriftTwentieth-Century China
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - jan-2017

  Citeer dit