Het maternale brein bij (pre-)eclampsie: Neurocognitief functioneren op de lange termijn

  Onderzoeksoutput

  952 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Klachten van vrouwen na (pre-)eclampsie

  In dit proefschrift wordt het cognitief functioneren van vrouwen die zwangerschapsvergiftiging (ofwel pre-eclampsie) doormaakten, onderzocht en gerelateerd aan hersenscans. Er is sprake van pre-eclampsie wanneer een zwangere vrouw een hoge bloeddruk en een verhoogd eiwitgehalte in de urine heeft. Ongeveer vijf procent van de zwangere vrouwen krijgt hiermee te maken. Bijna altijd is een ziekenhuisopname noodzakelijk. Bij enkele vrouwen wordt het ziektebeeld gecompliceerd door eclampsie, een levensbedreigende toestand waarbij de moeder stuipen krijgt. Waardoor pre-eclampsie precies ontstaat, is nog niet duidelijk.

  Opvallend is dat moeders, ook jaren na (pre-)eclampsie, cognitieve klachten kunnen uiten, zoals vergeetachtigheid en meer moeite met concentratie. Ook kunnen ze wat vaker klachten uiten van angst en depressie. Dit proefschrift toont echter aan dat vrouwen na het doormaken van (pre-)eclampsie even goed presteren bij het uitvoeren van cognitieve testen als vrouwen die een zwangerschap hadden zonder bloeddrukproblemen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de cognitieve klachten die deze vrouwen ervaren vooral optreden in complexe en stressvolle situaties van alledag. Vrouwen die daarnaast ook vaker last hebben van angst en depressie kunnen hier gevoeliger voor zijn. Al met al kunnen deze klachten wel degelijk een impact hebben op het dagelijks leven.

  De laatste jaren is het duidelijk geworden dat een deel van de vrouwen die (pre-)eclampsie hebben gehad een verhoogde aanleg voor hart- en vaatziekten hebben. Mogelijk is dit de reden waarom op hersenscans vaker hersenveranderingen worden gezien dan bij vrouwen die geen hoge bloeddruk hadden tijdens de zwangerschap of vrouwen die nooit zwanger zijn geweest. Deze hersenveranderingen worden normaliter bij veroudering gezien. Dit proefschrift toont aan dat vrouwen na (pre-)eclampsie even goed presteren bij het uitvoeren van cognitieve testen als vrouwen zonder hoge bloeddruk in de zwangerschap en dat er geen relatie bestaat met het al dan niet aanwezig zijn van hersenveranderingen. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of de ervaren cognitieve klachten in het dagelijks leven en de hersenveranderingen op scans een voorbode zijn voor een vermindering van het cognitief functioneren op latere leeftijd.
  Vertaalde titel van de bijdrageHet maternale brein bij (pre-)eclampsie: Neurocognitief functioneren op de lange termijn
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Aarnoudse, Jan, Supervisor
  • Bouma, Anke, Supervisor
  • Zeeman, Geertruida, Co-supervisor
  Datum van toekenning2-jul-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-6926-6
  Elektronische ISBN's978-90-367-6925-9
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit