The meaning of a good safe port and berth in a modern shipping world

Andrei Kharchanka

Onderzoeksoutput

6691 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het varen van de ene naar de andere haven om goederen af te leveren is een van de hoofddoelen van elk commercieel avontuur op zee. Alhoewel de meeste havens van de wereld wel een vorm van zeevaartgeschiedenis hebben en gedetailleerd zijn beschreven op kaarten, lopen schepen nog steeds aan de grond, hebben ze vertraging of vinden er andere ongelukken plaats. Met de steeds groter wordende complexiteit van vaartuigen en de steeds hoger wordende operationele kosten, kan vertraging door reparatie of drukte een significante schadepost zijn. De kwestie van veilige havens en ligplaatsen vloeit voort uit de werkzaamheden van het schip. Andrei Kharchanka schetst in zijn proefschrift de betekenis van veilige havens en ligplaatsen in de Engelse en Amerikaanse wetgeving, behandelt een schuldnorm voor de betrokken partijen, en stelt maatstaven voor fysieke, politieke, administratieve en ecologische veiligheid voor. Een aansprakelijkheidsnorm voor de partijen die verantwoordelijk zijn voor het voordragen van de haven wordt uitgebreid besproken. Onder Engels recht omvat een garantie van de bevrachters de risicoaansprakelijkheid voor de voordracht van een onveilige haven. Het Amerikaanse recht biedt twee mogelijkheden: ten eerste een garantie, gegeven door de bevrachters, en ten tweede, een plicht tot gepaste zorgvuldigheid voor de bevrachters bij het uitkiezen van een haven.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Davies, I.M., Supervisor, Externe Persoon
  • ten Wolde, Mathijs, Supervisor
Datum van toekenning27-feb-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 2014

Citeer dit