The Meaning of Historicism for Our Time

F.R. Ankersmit, Herman Paul, R.A. Krol

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)119 - 120
  TijdschriftJournal of the Philosophy of History
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit