The Mechanism of Akathisia: Comments on Wu et al. Eur Neuropsychopharmacol 2023;72:40-49

Anton J. M. Loonen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)65-66
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Neuropsychopharmacology
Volume75
Vroegere onlinedatum25-jul.-2023
DOI's
StatusPublished - okt.-2023

Citeer dit