The mechanisms of fat malabsorption in cystic fibrosis patients

M Kalivianakis*, HJ Verkade

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)167-169
Aantal pagina's3
TijdschriftNutrition
Volume15
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - feb.-1999

Citeer dit