The Medium as the Messenger: Farewell notes, filmic motifs and the melodrama

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)48-63
  Aantal pagina's16
  TijdschriftFilm International
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit