The message from the matrix-should we listen more closely?

Janette K. Burgess*, Markus Weckmann, Morten A. Karsdal

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S230-S233
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of thoracic disease
Volume11
Nummer van het tijdschriftSupp. 3
DOI's
StatusPublished - mrt-2019

Citeer dit