The Metamorphosis of Magic from Late Antiquity to the Early Modern Period

Jan N. Bremmer, Jan R. Veenstra

OnderzoeksoutputAcademic

34562 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Plaats van productieLeuven-Paris
UitgeverijPeeters
Aantal pagina's334
ISBN van geprinte versie9042912278
StatusPublished - 2002

Citeer dit